Telefon
Delovni čas

DELOVNI ČAS

Uradne ure po dogovoru.

Za vpisane, ki obiskujejo predavanja

SEZNAM NOVIC IZREDNI IZPITNI ROKI URNIKI PRIJAVA NA IZPIT SPLETNA REDOVALNICA POKLICNA MATURA ZAKLJUČNI IZPIT

KORONA VIRUS

Obvestilo in usmeritve glede koronavirusa (SARS CoV – 2)!

 Glede na trenutno epidemiološko situacijo v povezavi s pojavom koronavirusa (SARS CoV -2) v Sloveniji upamo, da bodo predavanja na šoli v prihodnje lahko potekala nemoteno po ustaljenem urniku.

Vse aktivnosti se bodo, glede na spreminjajočo se situacijo, sprotno spremljale in usklajevale tako znotraj šole kot tudi z NIJZ in resornim ministrstvom. O morebitnih spremembah v načinu dela vas bomo sprotno obveščali.

Do nadaljnjega predavanja in delo poteka nespremenjeno, seveda ob intenzivnejšem izvajanju preventivnih ukrepov (uporaba razkužil, dodatno čiščenje kritičnih površin, pogostejše zračenje prostorov …). Opravljanje praktičnega usposabljanja z delom v zdravstvenih in socialnovarstvenih organizacijah se bodo opravljala le v skladu z njihovimi navodili.

Ob vsem tem Vas vljudno naprošamo, da se predavanj in izpitov udeležite le, če ste povsem zdravi, ter da upoštevate SPLOŠNE PREVENTIVNE IN SPECIFIČNE UKREPE (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Hvala in lepo pozdravljeni.

 

_____________________________
LANDIS, D.O.O., LJUBLJANA
Šmartinska cesta 106, Ljubljana

Tel: 01 524 22 36
Gsm: 041 750 589
Fax: 01 540 23 81
www.landis.si
info@landis.si

 

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN-RAZPIS JE ZAKLJUČEN!

 

Obveščamo vas, da je javni razpis zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev!

 

 

 

Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na svoji spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

 

 

 

 

BOL in ZDN: manjkajoče obveznosti, objavljeno 12.8.2020

Slušatelji programov BOL in ZDN, ki ste v prejšnjem šolskem letu 2019/2020 zamudili predavanja in/ali vaje iz predmetov, pri katerih je zahtevana prisotnost, boste manjkajoče obveznosti (vaje in opravljanje izpitov) lahko opravljali v tekočem šolskem letu, tj. 2020/2021.
 
Vsa navodila pri posameznih predmetih so namreč od začetka šolskega leta jasno zapisana v spletni učilnici!
 
Še poseben poudarek je na praktičnem pouku oz. kabinetnih vajah: v kolikor jih lani niste obiskovali in nimate opravljenih izpitov, ki so pogoj za pričetek praktičnega usposabljanja z delom, boste vaje lahko obiskovali šele letošnje šolsko leto!

1