Telefon
Delovni čas

DELOVNI ČAS

pon, tor, čet: 12-17, pet: 9-12, sre: zaprto

Za vpisane, ki obiskujejo predavanja

SEZNAM NOVIC IZREDNI IZPITNI ROKI URNIKI PRIJAVA NA IZPIT SPLETNA REDOVALNICA POKLICNA MATURA ZAKLJUČNI IZPIT

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na svoji spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

 

Vsem, ki ustrezajo pogojem razpisa bomo nudili pomoč pri izpolnjevanju vloge.

 

 

Spremljajte obvestila na naši strani. 

 

 

 

BOL in ZDN: manjkajoče obveznosti, objavljeno 1.10.2019

Slušatelji programov BOL in ZDN, ki ste v prejšnjem šolskem letu 2018/2019 zamudili predavanja in/ali vaje iz predmetov, pri katerih je zahtevana prisotnost, boste manjkajoče obveznosti (vaje in opravljanje izpitov) lahko opravljali v tekočem šolskem letu, tj. 2019/2020.
 
Vsa navodila pri posameznih predmetih so namreč od začetka šolskega leta jasno zapisana v spletni učilnici!
 
Še poseben poudarek je na praktičnem pouku oz. kabinetnih vajah: v kolikor jih lani niste obiskovali in nimate opravljenih izpitov, ki so pogoj za pričetek praktičnega usposabljanja z delom, boste vaje lahko obiskovali šele letošnje šolsko leto!

1