Telefon
Delovni čas

DELOVNI ČAS

pon, tor, čet, pet: 12.00-17.00, srede: ZAPRTO

Za vpisane, ki obiskujejo predavanja

SEZNAM NOVIC IZREDNI IZPITNI ROKI URNIKI PRIJAVA NA IZPIT SPLETNA REDOVALNICA POKLICNA MATURA ZAKLJUČNI IZPIT

Vsi programi: UČNA POMOČ

V okviru projekta  » Promocija, animacija in učna pomoč 2018 - 2022" vam ponujamo učno pomoč, pri predmetih, kjer jo potrebujete.

V kolikor bi želeli pri katerem od predmetov dodatne ure v obliki učne pomoči,  vam jo lahko omogočimo, če se za posamezni predmet zbere vsaj 5 kandidatov. Učna pomoč je za vas brezplačna, saj  projekt delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Vaše želje nam sporočite na info@landis.si in glede na interes bomo skupaj oblikovali urnike.

ZDN 12 in EKT 49: sprememba urnika predavanj iz Matematike 2, objavljeno 30.10.2018

Po dogovoru s slušatelji se je urnik predavanj in datum izpita iz Matematike 2 spremenil.

Spremembe si lahko ogledate v rubriki "urniki"!

Hvala za razumevanje!

ZDN 12: Praktično usposabljanje z delom (PUD) na OI, objavljeno 30.10.2018

RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM (PUD) ZA 2. LETNIK PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA - PTI  

SLUŠATELJEV SKUPINE ZDN 12, ŠOLE LANDIS, d.o.o., NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA 


Na oglasni deski šole so objavljeni termini in razpredelnice za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD) na Onkološkem inštitutu.

Slušatelje prosimo, da se vpišejo v razpredelnice v izbranem terminu, v katerem bodo opravljali PUD!

V vsaki skupini so lahko največ štirje (4) slušatelji!

 

1. skupina: 4 slušatelji/ 7.00 do 14.00 ure /  december 2018

-     torek, sreda, četrtek: 4.12.2018, 5.12.2018, 6.12.2018

-     torek, sreda, četrtek: 11.12.2018, 12.12.2018 in 13.12.2018 (četrtek: storitev!)

 

2. skupina: 4 slušatelji / 7.00 – 14.00 ure /  januar 2019

-     torek, sreda, četrtek: 15.1.2019, 16.1.2019, 17.1.2019

-     torek, sreda, četrtek: 22.1.2019, 23.1.2019 in 24.1.2019 (četrtek: storitev!)

 

Na praktično usposabljanje z delom (PUD) se lahko prijavite le tisti slušatelji, ki imate opravljene izpite iz M1 ZNP-ANI, DTP, ZNB, NPP ter kabinetne vaje oz. praktični pouk in nameravate pristopiti k poklicni maturi v letu 2019!

V kolikor bo potrebne pogoje v tekočem šolskem letu opravilo več kandidatov, kot je mest za opravljanje PUD, bo v mesecu marcu-aprilu 2019 objavljena še dodatna skupina za opravljanje praktičnega usposabljanja!

Na PUD morate imeti s seboj uniformo (bela majica, bele hlače), ustrezno obutev, rdeče in modro pisalo ter priponko z vašim imenom in priimkom, ki jo dobite v tajništvu šole. Teoretično morate ponoviti vse praktične postopke in temperaturni list!

Opravljeno morate imeti tudi cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B, davici, tetanusu in oslovskemu kašlju; če še niste prinesli potrdila o cepljenju, ga morate dostaviti v tajništvo šole, preden začnete s praktičnim usposabljanjem!

V tajništvo morate prinesti tudi potrdilo, da ste že opravili PUD za 1. letnik!

Prvi dan PUD pridete na OI v avlo stavbe C ob 8. uri in z vami bo tudi gospa Straunik. Vsa morebitna nadaljnja navodila bodo objavljena na spletni strani šole, zato jih redno spremljajte!

 

ZDN 13 in EKT 50: sprememba urnika, objavljeno 20.10.2018

 

V urnikih skupin ZDN 13 in EKT 50 je prišlo do spremembe pri predavanjih iz predmeta KEMIJA, v urniku skupine ZDN 13 pa še dodatno do spremembe pri predavanjih iz predmeta M1 ZNP-ANI.

Vse spremembe (zamik prvega predavanja, datum izpita, nadomeščanje,...) so označene v urniku posamezne skupine v stolpcu "opombe", zato slušatelje prosimo, da si jih pogledajo na povezavi: "urniki".

Hvala za razumevanje!

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na svoji spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

 

Vsem, ki ustrezajo pogojem razpisa bomo nudili pomoč pri izpolnjevanju vloge.

 

 

Spremljajte obvestila na naši strani. 

 

 

 

BOL in ZDN: manjkajoče obveznosti, objavljeno 27.6.2018

Slušatelji programov BOL in ZDN, ki ste v tekočem šolskem letu 2017/2018 zamudili predavanja in/ali vaje iz predmetov, pri katerih je zahtevana prisotnost, boste manjkajoče obveznosti (vaje in opravljanje izpitov) lahko opravljali prihodnje šolsko leto, tj. 2018/2019.
 
Vsa navodila pri posameznih predmetih so namreč od začetka šolskega leta jasno zapisana v spletni učilnici!
 
Še poseben poudarek je na praktičnem pouku oz. kabinetnih vajah: v kolikor jih letos niste obiskovali in nimate opravljenih izpitov, ki so pogoj za pričetek praktičnega usposabljanja z delom, boste vaje lahko obiskovali šele prihodnje šolsko leto!

1