Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

Vrsta izobraževalnega programa: POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Naziv strokovne izobrazbe: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA/SREDNJI ZDRAVSTVENIK (po starem programu)

TEHNIK/TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE (po prenovljenem programu)

Če si želite pridobiti strokovno izobrazbo za opravljanje poklica srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik oz. tehnik/tehnica zdravstvene nege, ki jo potrebujete za zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na visokih strokovnih šolah, storite to v prijaznem okolju naše šole in se nam pridružite.

Izobraževanje za odrasle traja 17 mesecev in je ovrednoteno s 120 KT (kreditnimi točkami).

Šola je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov.

 

Zdravstvena nega (PTI) je program, ki je primeren za izobraževanje slušateljev, ki imajo čut za etično in moralno zavest za delo z ljudmi in se želijo usposobiti za izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov, zato sta od psihofizičnih lastnosti najpomembnejši komunikativnost in smisel za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analizo konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje. Program je torej primeren za odprte ljudi, ki z lahkoto vzpostavljajo stike z ljudmi in znajo prepoznati njihove potrebe.

Vpis v program