Obvestilo in usmeritve glede koronavirusa (SARS CoV – 2)!

 Glede na trenutno epidemiološko situacijo v povezavi s pojavom koronavirusa (SARS CoV -2) v Sloveniji upamo, da bodo predavanja na šoli v prihodnje lahko potekala nemoteno po ustaljenem urniku.

Vse aktivnosti se bodo, glede na spreminjajočo se situacijo, sprotno spremljale in usklajevale tako znotraj šole kot tudi z NIJZ in resornim ministrstvom. O morebitnih spremembah v načinu dela vas bomo sprotno obveščali.

Do nadaljnjega predavanja in delo poteka nespremenjeno, seveda ob intenzivnejšem izvajanju preventivnih ukrepov (uporaba razkužil, dodatno čiščenje kritičnih površin, pogostejše zračenje prostorov …). Opravljanje praktičnega usposabljanja z delom v zdravstvenih in socialnovarstvenih organizacijah se bodo opravljala le v skladu z njihovimi navodili.

Ob vsem tem Vas vljudno naprošamo, da se predavanj in izpitov udeležite le, če ste povsem zdravi, ter da upoštevate SPLOŠNE PREVENTIVNE IN SPECIFIČNE UKREPE (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Hvala in lepo pozdravljeni.