Ime izobraževalnega programa: BOLNIČAR NEGOVALEC

Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv poklicne izobrazbe: BOLNIČAR NEGOVALEC/BOLNIČARKA NEGOVALKA

Če si želite pridobiti poklicno izobrazbo za opravljanje poklica bolničar negovalec, ki jo potrebujete za zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na programu zdravstvena nega PTI, storite to v prijaznem okolju naše šole in se nam pridružite.

Izobraževanje traja v primeru prekvalifikacije 12 mesecev in je ovrednoteno s 180 KT (kreditnimi točkami).

Šola je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov.

Program je primeren za izobraževanje slušateljev, ki imajo čut za delo z ljudmi, so prijazni in se želijo usposobiti za nego starejših stanovalcev v socialno varstvenih zavodih.

Vpis v program