Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/
RIC (Državni izpitni center): http://www.ric.si/
Zavod RS za šolstvo: http://www.zrss.si/