Ime izobraževalnega programa: TRGOVEC

Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Naziv strokovne izobrazbe: PRODAJALEC/PRODAJALKA

Če si želite pridobiti popolno poklicno izobrazbo za opravljanje poklica prodajalec, ki jo potrebujete za zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na programu ekonomski tehnik, storite to v prijaznem okolju naše šole in se nam pridružite.

Izobraževanje traja (v primeru prekvalifikacije) 12 mesecev in je ovrednoteno s 180 KT (kreditnimi točkami).

Šola je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov.

Z zaključkom programa trgovec pridobite IV. stopnjo izobrazbe, za pridobitev V. stopnje lahko izobraževanje nadaljujete na programu Ekonomski tehnik-PTI.

Vpis v program