Urniki novih skupin bodo objavljeni v mesecu septembru.

Nove skupine pričnete s predavanji v zadnjem tednu septembra ali prvem tednu oktobra.

ZDN 16 – nadaljevanje urnika

ZDN 17 – nova skupina 2022/2023

BOL 19

TRG 39