Zaključni izpit se izvaja ob zaključku izobraževalnega programa nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja. Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom kandidat pridobi naziv poklicne izobrazbe, za katero se je šolal.

Na zaključnem izpitu kandidat v skladu z izpitnim katalogom izkazuje teoretično in praktično znanje, ki ga je pridobil med procesom izobraževanja in s katerim dokaže, da je usposobljen za poklic.

Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko kandidat zaposli ali pa nadaljuje izobraževanje.