Na redne izpitne roke se prijavite vsaj 3 dni pred izpitom in odjavite vsaj en dan pred izpitom. Kasnejših prijav/odjav sistem ne omogoča. Kdor k izpitu ni prijavljen, ga NE MORE opravljati!

V kolikor se od izpita ne odjavite in k izpitu ne pristopite, sistem v redovalnici neudeležbo označi z 0. V tem primeru se šteje, kot da ste izpitni rok izkoristili in je naslednje opravljanje izpita zabeleženo kot popravni izpit!

Za vpisane v program TRGOVEC, EKONOMSKI TEHNIK in star program ZDRAVSTVENA NEGA so prijave na izpite in spletna redovalnica še v starem programu.

Do prijav na izpit in spletno redovalnico lahko dostopate le tisti, ki ste vpisani v tekočem šolskem letu.

Prijava na izpit


S šolskim letom 2022/2023 prehajamo poskusno na nov program e-indeksa. Povezavo in navodila za program boste vpisani v program bolničar negovalec in prenovljen program zdravstvene nege prejeli v začetku septembra.


Popravni izpiti so plačljivi. Strošek popravnega izpita (34,00 €) nakažete na TRR šole. Na dan izpita prinesete s seboj potrdilo o plačilu*.

*Podatki za plačilo:

Naslov: LANDIS, D.O.O., LJUBLJANA, ŠMARTINSKA 106, 1000 LJUBLJANA

IBAN: SI 56 6100 0002 6905 043

NAMEN PLAČILA: Popravni izpit

Referenca: SI 00 datum izpita

ZNESEK: 34,00 eur