Izvajamo dva izobraževalnega programa:

EKONOMSKI TEHNIK – SSI

in

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

Vrsta izobraževalnega programa: SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE / POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Naziv strokovne izobrazbe EKONOMSKI TEHNIK/EKONOMSKA TEHNICA

Če si želite pridobiti srednjo ekonomsko izobrazbo za opravljanje poklica ekonomski tehnik, ki jo potrebujete za zaposlitev ali nadaljevanje šolanja na višjih strokovnih šolah, storite to v prijaznem okolju naše šole in se nam pridružite.

Ekonomski tehnik – SSI je 4 letni program ovrednoten s 240 KT (kreditnimi točkami).

Ekonomski tehnik – PTI je 2 letni program (nadaljevanje poklicne šole) ovrednoten s 120 KT (kreditnimi točkami).

Šola je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov.

Vpis v program