Telefon
Delovni čas

DELOVNI ČAS

pon, tor, čet, pet: 12.00 - 17.00, sreda zaprto.

Aktualno

SEZNAM NOVIC

IZREDNI IZPITNI ROKI: JANUAR - JUNIJ 2018, objavljeno 18.12.2017

Objavljamo izredne izpitne roke za obdobje  januar - junij 2018

IZREDNI IZPITNI ROKI:

-          Obveščamo vas, da bodo tudi v šolskem letu 2017/2018 izredni izpitni roki dvakrat mesečno.    

-          Izredni ustni izpiti bodo razpisani, ko se bo prijavilo zadostno število kandidatov, ki bodo želeli opravljati ustni izpit (vsaj 6),  zato vas prosimo, da želje za opravljanje ustnih izpitov sporočite po elektronski pošti, ko boste že imeli opravljene pogoje za pristop k ustnemu izpitu.

-          Opravljanje izpitov ali delov izpitov, kjer je ocenjeno vaše praktično delo, bo še naprej možno samo v rednih izpitnih rokih.

-          Na želeni izpit se prijavite tako, da na info@landis.si pošljete vaše imepriimekoddelek in kateri izpit želite opravljati v katerem izrednem roku

 -         Prijaviti se morate najkasneje 3 dni pred izpitom –  v kolikor ta rok zamudite izpita ne boste mogli opravljati. Odjavite pa se lahko najkasneje 1 dan pred izpitom . V kolikor se od izpita pravočasano ne      odjavite, boste morali ob naslednjem pristopu na izpit poravnati stroške ponovnega opravljanja izpita*. Na prijavo ali odjavo na izpit vam vedno odgovorimo s potrditvijo prijave/odjave.

 -         Na isti termin lahko opravljate tudi več pisnih izpitov hkrati, VENDAR je maksimalni čas pisanja izpitov od 16.00-17.30, zato vam ne priporočamo opravljanja več kot dveh izpitov hkrati!

 

IZREDNI IZPITNI ROKI: JANUAR - JUNIJ 2018:

-          sreda, 10.1.2018

-          sreda, 24.1.2018

-          sreda, 7.2.2018

-          sreda, 21.2.2018

-          sreda, 7.3.2018

-          sreda, 21.3.2018

-          sreda, 4.4.2018

-          sreda, 18.4.2018

-          sreda, 9.5.2018

-          sreda, 23.5.2018

-          sreda, 6.6.2018

 -         sreda, 20.6.2018

 

 

 

Izredni izpitni roki veljajo tudi za predmete, kjer ni predvidenih predavanj in uvodnih srečanj! Te predmete se naučite samostojno in pristopite k izrednemu izpitnemu roku v izbranem terminu. Seznam teh predmetov je naslednji:

 

Program: 
TRGOVEC in BOLNIČAR-NEGOVALEC: umetnost, naravoslovje, družboslovje (zgodovina, geografija, sociologija).


Program:
EKONOMSKI TEHNIK in ZDRAVSTVENA NEGA: umetnost, zgodovina, geografija, psihologija, biologija, ODK-Etika (za program ZDN) ter ODK-Pravo1, Pravo2 (za program EKT).

 

 

*Podatki za plačilo popravnega izpita:

Naslov: LANDIS, D.O.O., LJUBLJANA, ŠMARTINSKA 106, 1000 LJUBLJANA 

IBAN:  SI 56 3000 0000 3119 750

SWIFT/BIC koda: SABRSI2X 

NAMEN PLAČILA: Popravni izpit

Referenca:  SI 00  datum izpita

ZNESEK: 34,00 eur

ZDN 11: PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM ZA 2. LETNIK, objavljeno 25.9.2017

RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM (PUD)

ZA 2. LETNIK PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA - PTI  

SLUŠATELJEV SKUPINE ZDN 11, ŠOLE LANDIS, d.o.o.,

NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU LJUBLJANA

 

Na oglasni deski šole so objavljeni termini in razpredelnice za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom (PUD)
na Onkološkem inštitutu.

Slušatelje prosimo, da se vpišejo v razpredelnice v izbranem terminu, v katerem bodo opravljali PUD!

V vsaki skupini so lahko največ štirje (4) slušatelji!

 

1. skupina: 4 slušatelji/ 7.00 do 14.00 ure /  november 2017

-     torek, sreda, četrtek: 7.11.2017, 8.11.2017, 9.11.2017

                                    -     torek, sreda, četrtek: 14.11.2017, 15.11.2017 in 16.11.2017 (četrtek: storitev!)

 

2. skupina: 4 slušatelji / 7.00 – 14.00 ure /  november 2017

   -     torek, sreda, četrtek: 21.11.2017, 22.11.2017, 23.11.2017

                                 -     torek, sreda, četrtek: 28.11.2017, 29.11.2017 in 30.11.2017 (četrtek: storitev!)

 

3. skupina: 4 slušatelji / 7.00 – 14.00 ure /  januar 2018

 -    torek, sreda, četrtek: 9.1.2018, 10.1.2018, 11.1.2018

                                -     torek, sreda, četrtek: 16.1.2018, 17.1.2018 in 18.1.2018 (četrtek: storitev!)

 

Na praktično usposabljanje z delom (PUD) se lahko prijavite le tisti slušatelji, ki imate opravljene izpite iz:

M1 ZNP-ANI, DTP, ZNB, NPP ter kabinetne vaje oz. praktični pouk

in nameravate pristopiti k poklicni maturi v februarju 2018! 

Za tiste, ki boste izpolnjevali vse pogoje in boste k maturi pristopili v juniju/avgustu 2018,

bo PUD organiziran v mesecu marcu-aprilu 2018!

 

Na PUD morate imeti s seboj belo uniformo, ustrezno obutev, rdeče in modro pisalo ter
priponko z vašim imenom in priimkom, ki jo dobite v tajništvu šole.

Teoretično morate ponoviti vse praktične postopke in temperaturni list!
Opravljeno morate imeti tudi cepljenje proti hepatitisu; če še niste prinesli potrdila o cepljenju,
ga morate dostaviti v tajništvo šole, preden začnete s praktičnim usposabljanjem!

V tajništvo morate prinesti tudi potrdilo, da ste že opravili PUD za 1. letnik! 

Prvi dan PUD pridete na OI v avlo stavbe C ob 8. uri in z vami bo tudi gospa Straunik.

Vsa morebitna nadaljnja navodila bodo objavljena na spletni strani šole, zato jih redno spremljajte!

 

 

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN

Obveščamo vas, da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na svoji spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis).

 

Vsem, ki ustrezajo pogojem razpisa bomo nudili pomoč pri izpolnjevanju vloge.

 

 

Spremljajte obvestila na naši strani. 

 

 

 

12