Izobraževalni program: ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

Poklic: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / SREDNJI ZDRAVSTVENIK

Zadnji možen vpis v program 2019/2022.

Možnost zaključka po programu najkasneje v šolskem letu 2022/2023.

A Splošno-izobraževalni predmeti LETNIK
1. 2.
Slovenščina – SLO    
Matematika – MAT    
Tuji jezik –    
Umetnost – UME    
Zgodovina – ZGO    
Geografija – GEO     
Psihologija – PSI    
Fizika – FIZ    
Kemija – KEM    
Biologija – BIO    
Informatika – INF    
Športna vzgoja oproščen/a  
B Strokovni moduli:  
M1 Zdravstvena nega pacienta:
ZNP-ANI    
ZNP-DTP    
ZNP-ZNB    
ZNP-NPP    
ZNP-FZN    
M2 Anatomija in fiziologija    
M3 Zdr. nega otroka in mladostnika:
ZNO-ANO    
ZNO-INO    
ZNO-BOM;    
M4 Zdr nega v psihiatrični dejavnosti    
C Praktični pouk (zajet v M1+…+M4)  
Č Praktično usposabljanje z delom 152  ur
D Interesne dejavnosti    
E Odprti kurikul    

Poklicna matura (POM):

1. Slovenščina (pisno in ustno)
2. Zdravstvena nega (pisno in ustno)
3. Matematika ali tuj jezik (pisno in ustno)
4. Storitev in zagovor (ustno)
___________________________________________________________________________

M1 ZNP – ANI : Zdravstvena nega pacienta – Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije
M1 ZNP – DTP: Zdravstvena nega pacienta – Diagnostično-terapevtski postopki in posegi
M1 ZNP – ZNB: Zdravstvena nega pacienta – Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih
M1 ZNP – NPP: Zdravstvena nega pacienta – Prva pomoč in nujna medicinska pomoč
M1 ZNP – FZN: Zdravstvena nega pacienta – Fizika v zdravstveni negi in zdravstvu
M2 ANF in HG: Anatomija in fiziologija – Humana genetika
M3 ZNO – ANO: Zdravstvena nega otrok in mladostnikov – Zdravstvena dejavnost in aktivne življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika
M3 ZNO – INO: Zdravstvena nega otrok in mladostnikov – Diagnostično-terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in mladostnika
M3 ZNO – BOM: Zdravstvena nega otrok in mladostnikov – Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih
M4 ZNP: Zdravstvena nega v psihiatrični dejavnosti
C PRP (Praktični pouk – Kabinetne vaje)