Izobraževalni program: ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

Za naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

M1 ZNP – ANI: Zdravstvena nega pacienta in nujna medicinska pomoč – Ocenjevanje stopnje samooskrbe, načrtovanje in izvajanje intervencij zdravstvene nege pacienta/uporabnika po življenjskih aktivnostih v različnih okoljih, starostnih obdobjih in stanjih

M1 ZNP – DTP: Zdravstvena nega pacienta in nujna medicinska pomoč – Izvajanje intervencij zdravstvene nege pred, med in po različnih diagnostično terapevtskih posegih

M1 ZNP – NPP: Zdravstvena nega pacienta in nujna medicinska pomoč – Nudenje prve pomoči in sodelovanje pri izvajanju nujne medicinske pomoči

M2 ZNS – KIR: Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba – Izvajanje zdravstvene nege pacienta s kirurškimi obolenji

M2 ZNS – INT/ONK: Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba – Izvajanje zdravstvene nege pacienta in starostnika z internističnimi in onkološkimi obolenji

M2 ZNS – GIN: Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba – Izvajanje zdravstvene nege v ginekologiji in porodništvu

M2 ZNS – DUŠ: Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba – Izvajanje zdravstvene nege in oskrbe na področju duševnega zdravja

M2 ZNS – INF: Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba – Izvajanje zdravstvene nege pacienta z infekcijskimi obolenji

M2 ZNS – PAL: Zdravstvena nega na specialnih področjih in dolgotrajna oskrba – Izvajanje paliativne oskrbe in zdravstvene nege, zdravstvene nege umirajočega in oskrbe umrlega ter dolgotrajne oskrbe po temeljnih in podpornih življenjskih aktivnostih pri starejših in osebah s posebnimi potrebami v institucionalnem varstvu in na domu

M3 ZNO – ANO: Zdravstvena nega otroka in mladostnika – Izvajanje intervencij zdravstvene nege zdravega otroka in mladostnika po temeljnih življenjskih aktivnostih

M3 ZNO – BOM: Zdravstvena nega otrok in mladostnikov – Izvajanje intervencij zdravstvene nege otroka in mladostnika pri različnih obolenjih

M4 ANF – ANF: Anatomija, fiziologija in humana genetika – Poznavanje zgradbe in delovanja človeškega telesa (anatomija in fiziologija) in uporaba strokovne (latinske) terminologije

M4 ANF – HG: Anatomija, fiziologija in humana genetika – Razumevanje osnov molekularne genetike, mutacij in mutagenih dejavnikov in njihovega vpliva na dedni zapis pri človeku, bolezni, ki nastanejo kot posledica mutacij in osnovnih zakonitosti dedovanja

M8 ZNSO: Zdravstvena nega in socialna oskrba v domačem okolju