Vodeno – s predavanji:

Za skupino, v katero se slušatelj vpiše, je v začetku šolskega leta pripravljen urnik predavanj, uvodnih srečanj in rednih izpitnih rokov za večino obveznosti po programu. Časovno in vsebinsko je program izobraževanja prilagojen izobraževanju odraslih, njihovim delovnim in življenjskim izkušnjam ter predhodni izobrazbi.

Obseg predavanj prilagajamo številu slušateljev, v primeru nizkega števila slušateljev pri posameznem predmetu predavanj ne izvajamo, slušatelji pa imajo možnost konzultacij s profesorji.

Urnik je objavljen v začetku šolskega leta, za program zdravstvena nega – PTI so predvidena predavanja dvakrat tedensko od 14.30 ure dalje.

Slušateljem je na voljo dostop do spletne učilnice, kjer so objavljene informacije o predmetu in seznam literature oziroma interno gradivo.

Prisotnost na predavanjih ni obvezna, razen pri praktičnem delu.

Izpite lahko slušatelji opravljajo v rednih rokih, ki so predvideni na urniku in vedno sledijo predavanjem/uvodnim srečanjem, lahko pa tudi na vseh izrednih rokih dvakrat mesečno.

Samoizobraževanje:

  • samoizobraževanje v programu zdravstvena nega – PTI ni možno.
Podrobno o organizaciji in načinu izobraževanja.