NAČIN IN ORGANIZACIJA:

Slušatelji programov trgovec, bolničar negovalec in ekonomski tehnik – PTI se imajo ob vpisu možnost odločiti za samoizobraževanje (samoizobraževanje ni mogoče za program zdravstvena nega – PTI, izobraževanje po programu ekonomski tehnik – SSI je možno le kot samoizobraževanje):

– slušatelji se na izpite v samoizobraževanju pripravljajo popolnoma samostojno, na voljo jim je dostop do spletne učilnice – MOODLE, kjer so objavljene informacije o predmetu in seznam literature oziroma interno gradivo

– pisne izpite lahko opravljajo v izrednih izpitnih rokih, ki so razpisani v začetku vsakega tromesečja

– če slušatelji potrebujejo konzultacije pri posameznem predmetu se za njih lahko dogovorijo (proti plačilu – po ceniku)

– obveznosti, ki jih ni mogoče opravljati samostojno se opredelijo ob vpisu in jih slušatelj opravlja v terminih, ki jih določi šola (kabinetne vaje, …)

– izpitne obveznosti, ki naj bi jih slušatelj v določenem šolskem letu opravil so določene v osebnem izobraževalnem načrtu, če slušatelj ne opravi vsake 3 mesece (okt-dec, jan-mar, apr-jun) obveznosti za najmanj en predmet/modul bo iz izobraževanja izključen.

opravljanje prvega izpita je vključeno v ceno vpisnine, stroške vsakega nadaljnjega izpita (80,00 €) pa nakažete na TRR šole. Na dan izpita prinesete s seboj potrdilo o plačilu*.


*Podatki za plačilo:

Naslov: LANDIS, D.O.O., LJUBLJANA, ŠMARTINSKA 106, 1000 LJUBLJANA

IBAN: SI 56 3000 0000 3119 750

SWIFT/BIC koda: SABRSI2X

NAMEN PLAČILA: Izpit – SI

Referenca: SI 00 datum izpita

ZNESEK: 80,00 eur