-prijaviti se morate najkasneje 3 dni pred izpitom (72 ur), odjavite pa se lahko najkasneje 1 dan pred izpitom (24 ur). Kasnejših prijav/odjav sistem ne omogoča!

– strošek izpitov (ki niso plačani ob vpisu) poravna kandidat pred pristopom k izpitu z nakazilom na TRR šole*, ob pristopu k izpitu šoli dostavi dokazilo o plačilu – brez dokazila o plačilu lahko šola kandidata zavrne in mu ne pusti opravljati izpita

– ocene bodo objavljene v roku 14 dni na spodnji povezavi, poleg vaše prijave

RIJAVA NA IZPIT in PREGLED OCEN

* št.prijav na posamezni izpitni rok je omejeno. V primeru, da se ne morete prijaviti, poskusite s prijavo na drug izpitni rok


*Podatki za plačilo:

Naslov: LANDIS, D.O.O., LJUBLJANA, ŠMARTINSKA 106, 1000 LJUBLJANA

IBAN: SI 56 6100 0002 6905 043

NAMEN PLAČILA: Izpit – SI

Referenca: SI 00 datum izpita

ZNESEK: 80,00 eur