PISNI DEL POKLICNE MATURE:

SLOVENŠČINA 1. februar 2024 ob 9. uri

ZDRAVSTVENA NEGA (ZDN) 2. februar 2024 ob 9. uri

GOSPODARSTVO (EKT) 2. februar 2024 ob 9. uri

MATEMATIKA 5. februar 2024 ob 9. uri

ANGLEŠČINA 5. februar 2024 ob 9. uri

ITALIJANŠČINA 5. februar 2024 ob 9. uri

KANDIDATI SE MORATE ZBRATI TOČNO 15 MINUT PRED PRIČETKOM PISNEGA IZPITA PRED VHODOM V ŠOLO!

PREPOVEDANA JE UPORABA VSEH KOREKTURNIH SREDSTEV !

OB PRISTOPU K POSAMEZNEMU PISNEMU IN USTNEMU IZPITU MORATE IMETI S SEBOJ VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT S SLIKO!

ČASOVNI RAZPORED PISNEGA DELA POKLICNE MATURE

PISNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE

Čas pisanja:

– izpitna pola 1: 9.00 – 10.00

– prekinitev: 10.00 – 10.10

– izpitna pola 2: 10.10 – 11.10

Dovoljeni izpitni pripomočki: kemični svinčnik ali nalivno pero

PISNI IZPIT IZ ZDRAVSTVENE NEGE

Čas pisanja:

– izpitna pola 1: 9.00 – 10.40 (brez prekinitve)

Dovoljeni izpitni pripomočki: kemični svinčnik ali nalivno pero

PISNI IZPIT IZ GOSPODARSTVA

Čas pisanja:

– izpitna pola 1: 9.00 – 10.30 (brez prekinitve)

Dovoljeni izpitni pripomočki: kemični svinčnik ali nalivno pero, žepno računalo

PISNI IZPIT IZ MATEMATIKE

Čas pisanja:

– izpitna pola 1: 9.00 – 11.00 (brez prekinitve)

Dovoljeni izpitni pripomočki:

– nalivno pero ali kemični svinčnik,

– svinčnik (grafitni, lahko tudi barvni) ,

– radirka,

– računalo (elektronsko računalo, ki omogoča delo z osnovnimi računskimi operacijami in NE podpira:

– možnosti komunikacije z okolico – »zunanjim svetom«,

– shranjevanja podatkov iz okolice oziroma zunanjega sveta,

– shranjevanja predhodno naloženih podatkov,

– simbolnega računanja,

– programiranja novih funkcij,

– risanja grafov funkcij.)

in

– geometrijsko orodje (šestilo in geotrikotnik, lahko tudi dva trikotnika ali ravnilo).

PISNI IZPIT IZ ANGLEŠČINE

Čas pisanja:

– izpitna pola 1: 9.00 – 10.00

– prekinitev: 10.00 – 10.10

– izpitna pola 2: 10.10 – 11.10

Dovoljeni izpitni pripomočki: kemični svinčnik ali nalivno pero, ustrezen slovar

PISNI IZPIT IZ NEMŠČINE

Čas pisanja:

– izpitna pola 1: 9.00 – 10.00

– prekinitev: 10.00 – 10.10

– izpitna pola 2: 10.10 – 11.10

Dovoljeni izpitni pripomočki: kemični svinčnik ali nalivno pero, ustrezen slovar