Vabimo vas k vpisu v naslednje izobraževalne programe:

Z VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 ZAČNEMO 21.8.2023

 

– ZDRAVSTVENA NEGA (PTI)

– BOLNIČAR – NEGOVALEC

– EKONOMSKI TEHNIK – PTI in SSI

– TRGOVEC

Popusti ob zgodnjem vpisu:

Ob plačilu celotne šolnine ob vpisu nudimo:
 • Za vpis in plačilo do vključno 5.9.2023 14 % popust
 • za vpis in plačilo po 6.9.2023 8 % popust

Popusti veljajo ob vplačilu celotne šolnine ob vpisu (in ne veljajo za obročno plačevanje ter vpisnino)!

Pogoji za vpis

V program TRGOVEC, BOLNIČAR NEGOVALEC in EKONOMKI TEHNIK – SSI se lahko vpiše, kdor je uspešno končal najmanj osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje.

V program ZDRAVSTVENA NEGA – PTI se lahko vključi , kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv poklicne izobrazbe bolničar negovalec.

V program EKONOMSKI TEHNIK – PTI se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv poklicne izobrazbe trgovec ali administrator.

Organizacija in način izobraževanja

Ob vpisu se odločite za enega od dveh načinov izvedbe:

Vpis: VODENO – s predavanji

 • Pedagoški proces in priprave na izpite potekajo v obliki predavanj, vaj, seminarskega dela in skupinskih konzultacij. Časovno in vsebinsko je program izobraževanja prilagojen izobraževanju odraslih, njihovim delovnim in življenjskim izkušnjam ter predhodni izobrazbi. Predavanja so organizirana enkrat do dvakrat tedensko v popoldanskem času.
 • Šolnina: na podlagi Sklepa o priznavanju predhodno pridobljenega znanja

Vpis: SAMOIZOBRAŽEVANJE

 • slušatelji se na izpite v samoizobraževanju pripravljajo popolnoma samostojno, na voljo jim je dostop do spletne učilnice, kjer so objavljene informacije o predmetu in seznam literature oziroma interno gradivo.
 • plačilo po izpitih
 • preverjanje opravljanja obveznosti (najmanj 1 opravljen izpit vsako tromesečje)
Podrobno o organizaciji in načinu izobraževanja.

Potek vpisa (prvi vpis):

1. korak: Seznanitev z našimi programi, načinom dela in organizacijo ter priprava Sklepa o priznavanju predhodno pridobljenega znanja

Če ste predhodno že bili vpisani v izobraževalni program enake ali višje stopnje, morate najprej dostaviti vsa spričevala na podlagi katerih vam lahko priznamo določene izpite (če so po vsebini in obsegu skladni s predmeti programa, v katerega se vpisujete).

Vpišete se lahko šele ko prejmete Sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja, na katerem je določen tudi točen znesek vaše šolnine. Tako zaračunana šolnina se ne spreminja kljub morebitnim naknadno priznanim izpitom.

Samoizobraževanje: v primeru vpisa na način samoizobraževanja Sklep ni pogoj za vpis, saj vam ga lahko pripravimo naknadno.

2. korak: vpisni obrazec

Ko ste seznanjeni z našim načinom dela in organizacijo (ter s Sklepom), izpolnite VPISNI OBRAZEC.

3. korak: plačilo vpisnine

Podatki za plačilo:

Naslov: LANDIS, D.O.O., LJUBLJANA, ŠMARTINSKA 106, 1000 LJUBLJANA

IBAN: SI 56 6100 0002 6905 043

NAMEN PLAČILA: Vpisnina BOL/TRG/EKT/ZDN (izberete vrsto programa)

Referenca: SI 00 datum vpisa

ZNESEK: 177,00 € (za vpis z možnostjo predavanj) ali 210,00 € (samoizobraževanje)

4. korak: osebni vpis

Ko so prvi trije koraki izpolnjeni se dogovorimo za termin osebnega vpisa. Pokličete nas po telefonu ali nam predlagate termin, ki vam ustreza po mailu.

Na vpisu odgovorimo na vsa vaša morebitna vprašanja, skupaj pripravimo vaš osebni izobraževalni načrt. Podpiše se pogodba o izobraževanju.

Ob vpisu potrebujete:

 • Fotokopije dokazil o dosedanjem izobraževanju (najmanj dokazilo o zaključeni stopnji izobrazbe, ki je pogoj za vpis – v kolikor niste dostavili vsega potrebnega že za pripravo Sklepa)
 • Fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige/ fotokopijo osebne izkaznice
 • Fotokopija poročnega lista (v kolikor priimek ni enak priimku na rojstnem listu)
 • Potrdilo o plačilu vpisnine (podatki zgoraj)

 

Ob vpisu udeleženci (ki ste do tega upravičeni) lahko prejmete POTRDILO O VPISU.