Slušatelj konča izobraževanje in pridobi izobrazbo, ko s pozitivnimi ocenami opravi vse, po programu določene splošno izobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module, odprti del kurikula, opravi praktično usposabljenje, interesne dejavnosti  in uspešno opravi zaključni izpit. Kdor konča opisani program, dobi naziv prodajalec/prodajalka.

Zaključni izpit obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • izdelek oziroma storitev in zagovor

Po končanem programu lahko slušatelji nadaljujejo izobraževanje v programu EKONOMSKI TEHNIK  PTI in tako pridobijo V. stopnjo izobrazbe.