Vodeno – s predavanji:

Za skupino, v katero se slušatelj vpiše, je v začetku šolskega leta pripravljen urnik predavanj, uvodnih srečanj in rednih izpitnih rokov za večino obveznosti po programu. Časovno in vsebinsko je program izobraževanja prilagojen izobraževanju odraslih, njihovim delovnim in življenjskim izkušnjam ter predhodni izobrazbi.

Obseg predavanj prilagajamo številu slušateljev, v primeru nizkega števila slušateljev pri posameznem predmetu predavanj ne izvajamo, slušatelji pa imajo možnost konzultacij s profesorji.

Urnik je objavljen v začetku šolskega leta, za program trgovec so predvidena predavanja večinoma ob četrtkih ter petkih od 14.30 ure dalje.

Slušateljem je na voljo dostop do spletne učilnice, kjer so objavljene informacije o predmetu in seznam literature oziroma interno gradivo.

Prisotnost na predavanjih ni obvezna, razen pri praktičnem delu.

Izpite lahko slušatelji opravljajo v rednih rokih, ki so predvideni na urniku in vedno sledijo predavanjem/uvodnim srečanjem, lahko pa tudi na vseh izrednih rokih dvakrat mesečno.

Samoizobraževanje:

  • slušatelji se na izpite v samoizobraževanju pripravljajo popolnoma samostojno, na voljo jim je dostop do spletne učilnice, kjer so objavljene informacije o predmetu in seznam literature oziroma interno gradivo
  • pisne izpite lahko opravljajo v izrednih izpitnih rokih, ki so razpisani v začetku vsakega tromesečja
  • če slušatelji potrebujejo konzultacije pri posameznem predmetu, se za njih lahko dogovorijo (proti plačilu – po ceniku)
  • obveznosti, ki jih ni mogoče opravljati samostojno, se opredelijo ob vpisu in jih slušatelj opravlja v terminih, ki jih določi šola (kabinetne vaje, …)
  • izpitne obveznosti, ki naj bi jih slušatelj v določenem šolskem letu opravil, so določene v osebnem izobraževalnem načrtu, če slušatelj ne opravi vsake 3 mesece (okt-dec, jan-mar, apr-jun) obveznosti za najmanj en predmet/modul, je iz izobraževanja izključen.
Podrobno o organizaciji in načinu izobraževanja.