Izobraževalni program: EKONOMSKI TEHNIK

Poklic: EKONOMSKI TEHNIK

A Splošno-izobraževalni predmeti

LETNIK

1.

2.

3.

4.

Slovenščina – SLO        
Matematika – MAT        
Tuji jezik 1 – ANG        
Tuji jezik 2 – NEM        
Umetnost – UME        
Zgodovina – ZGO        
Geografija – GEO        
Sociologija – SOC        
Psihologija – PSI        
Kemija – KEM        
Biologija – BIO        
Športna vzgoja    

oproščen/a

oproščen/a

B Strokovni moduli:  
M1 Poslovni projekti:
PP-PD        
PP-IKT        
M2 Poslovanje podjetij        
M3 Ekonomika poslovanja        
M4 Sodobno gospodarstvo        
M7 Komercialno poslovanje:
KOP-NIP        
KOP-TK        
KOP-RB        
M8 Upravno administrativno poslovanje        
M13 Neposredno trženje        
C Praktični pouk (zajet v M1+…+M13)

Učna firma

Učna firma

Projektna naloga

Projektna naloga

Č Praktično usposabljanje z delom        
D Interesne dejavnosti        
E Odprti kurikul

Pravo 1

Pravo 2

Etika

Komunikacija

Poklicna matura (POM):

  1. Slovenščina (pisno in ustno)
  2. Gospodarstvo (pisno in ustno)
  3. Matematika ali tuji jezik (pisno in ustno)
  4. Izdelek oz. storitev in zagovor (ustno)

____________________________________________________________________________________________

M1 PP (Poslovni projekti) – PD (Projektno delo) M1 PP (Poslovni projekti) – IKT (Informacijsko-komunikacijska tehnologija)
M2 POP (Poslovanje podjetij) – TRŽ (Trženje) M2 POP (Poslovanje podjetij) – MAN (Menedžment)
M3 EP (Ekonomika poslovanja) – PRS (Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov)
M3 EP (Ekonomika poslovanja) – EP (Ekonomika podjetja)
M3 EP (Ekonomika poslovanja) – TRI (Temeljne računovodske informacije)
M4 SG (Sodobno gospodarstvo) – RDG (Razvoj in delovanje gosp.) M4 SG (Sodobno gospodarstvo) – GD (Gospodarske dejavnosti)
M4 SG (Sodobno gospodarstvo) – PRAK (Temelji pravne kulture) M4 SG (Sodobno gospodarstvo) – POVP (Pravnoorganiz. vidiki posl.)
M7 KOP (Komercialno poslovanje) – NIP (Nabava in prodaja)
M7 KOP (Komercialno poslovanje) – TK (Tržno komuniciranje)
M7 KOP (Komercialno poslovanje) – RB (Razvrščanje blaga)
M8 UAP (Upravno aministrativno polovanje) – UP (Upravno poslovanje)
M8 UAP (Upravno aministrativno polovanje) – ADM (Administrativno poslovanje)
M13 NTR (Neposredno trženje)-AKD (Administrativno-komunikacijska dela)
M13 NTR (Neposredno trženje)-TZK (Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev)
M13 NTR (Neposredno trženje)-TIS (Tržnoinformacijski sistemi)
C PRP (Praktični pouk – Učna firma, Projektna naloga)
E ODK (Pravo 1, Pravo 2, Etika, Komunikacija)