Pogoji za pristop k poklicni maturi

Pogoj za pristop k poklicni maturi so pozitivno opravljeni vsi po programu določeni splošno izobraževalni predmeti, obvezni strokovni moduli, izbirni strokovni moduli, odprti del kurikula, opravljeno praktično usposabljenje, interesne dejavnosti  in poravnane vse finančne obveznosti.

Izpitni roki poklicne mature:

  • zimski
  • spomladanski
  • jesenski

Izpiti poklicne mature:

  • slovenščina
  • gospodarstvo
  • matematika ali tuj jezik
  • izdelek oz. storitev in zagovor

Obrazci za poklicno maturo:

Več si lahko preberete na spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC-a.