Slušatelj konča izobraževanje in pridobi izobrazbo, ko s pozitivnimi ocenami opravi vse, po programu določene splošno izobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module, odprti del kurikula, opravi praktično usposabljenje, interesne dejavnosti in uspešno opravi zaključni izpit. Kdor konča opisani program, dobi naziv bolničar negovalec.

Zaključni izpit obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine
  • storitev in zagovor

Po končanem programu lahko slušatelji nadaljujejo izobraževanje v programu ZDRAVSTVENA NEGA- PTI in tako pridobijo V. stopnjo izobrazbe.