V program bolničar negovalec se lahko vpiše, kdor je uspešno končal najmanj osnovno šolo ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Priznavanje oz. uveljavljanje izpitov:

če ima kandidat že opravljene izpite iz drugih izobraževalnih programov enake ali višje stopnje, se mu na podlagi spričeval določeni izpiti lahko priznajo.

Potek vpisa:

Če ste predhodno že bili vpisani v izobraževalni program enake ali višje stopnje, morate najprej dostaviti vsa spričevala na podlagi katerih vam lahko priznamo določene izpite (če so po vsebini in obsegu skladni s predmeti programa, v katerega se vpisujete).

Vpišete se lahko šele ko prejmete Sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja, na katerem je določen tudi točen znesek vaše šolnine. Tako zaračunana šolnina se ne spreminja kljub morebitnim naknadno priznanim izpitom.

Če se vpisujete v samoizobraževanje Sklep o priznavanju predhodno pridobljenega znanja ni pogoj za vpis in vam ga lahko pripravimo naknadno.

Vpišete se lahko le osebno v referatu šole po predhodnem dogovoru. Podrobnosti o poteku vpisa za tekoče šolsko leto objavljamo v mesecu avgustu.

 


Ob vpisu udeleženci (ki ste do tega upravičeni) lahko prejmete POTRDILO O VPISU.