Izobraževalni program: BOLNIČAR-NEGOVALEC

Poklic: BOLNIČAR-NEGOVALEC


A Splošno-izobraževalni predmeti
Letnik
1. 2. 3.
Slovenščina – SLO      
Matematika – MAT      
Tuji jezik – TJ       
Umetnost – UME      
Naravoslovje – NAR      
Družboslovje – DRU      
Športna vzgoja   oproščen/a  
B Strokovni moduli:  
M1 Nega in oskrba:
NIO-POA      
NIO-PPO      
NIO-NBS      
M2 Varovanje zdravja in okolja      
M3 Etika in komunikacija:
EIK-KOM in PET      
EIK-ZSV      
EIK-POD      
M5 Prehrana in dietetika      
C Praktični pouk (zajet v M1+M2)
Č Praktično usposabljanje z delom 912  ur
D Interesne dejavnosti      
E Odprti kurikul      

Zaključni izpit (ZI):

1. Slovenščina (pisno in ustno)
2. Storitev in zagovor (ustno)
___________________________________________________________________________

M1 Nega in oskrba – Pomoč pri življenjskih aktivnostih (POA)
M1 Nega in oskrba – Prva pomoč (PPO)
M1 Nega in oskrba – Nega pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti in pri ljudeh s posebnimi potrebami (NBS)
M2 Varovanje zdravja in okolja – Higiena (HIG)
M2 Varovanje zdravja in okolja – Zdravstvena vzgoja (ZVZ)
M2 Varovanje zdravja in okolja – Zdrava prehrana (ZPR)
M2 Varovanje zdravja in okolja – Varnost in zdravje pri delu (VZD)
M3 Etika in komunikacija – Komunikacija (KOM)
M3 Etika in komunikacija – Poklicna etika (PET)
M3 Etika in komunikacija – Zdravstveno in socialno varstvo (ZSV)
M3 Etika in komunikacija – Podjetništvo (POD)
M5 Prehrana in dietetika
PRA – Praktični pouk
ODK – Odprti kurikulum – PIN – poslovna informatika
ODK – Odprti kurikulum – Zdravstvena nega onkološkega bolnika